•  
 • Připojení k internetu
 • Webhosting
 • Server housing
 • Virtuální servery
 • Telefon
 • EZS a CCTV
 • IT Služby
 • O nás
 • Kontakt
 •  
 • Informace k využití změny poskytovatele podle § 34a zákona 127/2005 Sb.

  Informace pro zákazníky

  Zákazník, který chce přejít k poskytovateli SPOJE.NET spol. s r.o. (přejímající) s využitím ustanovení § 34a zákona 127/2005 Sb.:
  1. Objedná žádané služby u SPOJE.NET spol. s r.o.
  2. Uvede informace, které se týkají smlouvy u opouštěného poskytovatele, v rozsahu nejméně:
   • Své identifikační údaje
   • identifikační údaje opouštěného poskytovatele služby přístupu k internetu
   • identifikaci služeb, které mají být předmětem změny poskytovatele služby přístupu k internetu
   • den, ve kterém má změna poskytovatele služby přístupu k internetu proběhnout
   • ověřovací kód pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu vydané opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu
  3. Podepíše smlouvu se SPOJE.NET spol. s r.o. o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
  4. V případě, že bude potřeba poskytnout další informace, zejména v případě, že zákazník u opouštěného poskytovatele využívá služby v rámci balíčku, poskytne zákazník nezbytnou součinnost.
  5. SPOJE.NET spol. s r.o. jako přejímající poskytovatel komunikuje s opouštěným poskytovatelem podle ustanovení § 34a zákona 127/2005 Sb. a příslušné vyhlášky Českého telekomunikačního úřadu.

   Paušální náhrady pro zákazníka při porušení povinností na straně opouštěného/přejímajícího poskytovatele

   • Zákazník má právo na náhradu při porušení povinností na straně opouštěného/přejímajícího poskytovatele v případě nedodržení sjednaných, nebo zákonem daných termínů.
   • Náhrady zákazník uplatňuje u poskytovatele, který povinnosti nedodržel.
   • Výše paušálních náhrad jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti takto:
    • 200 Kč za každý započatý den prodlení, od šestého dne prodlení 400 Kč
    • o paušální náhradu musí zákazník požádat
    • podmínkou pro uplatnění náhrady je součinnost zákazníka

   Informace pro přejímající poskytovatele

   SPOJE.NET spol. s r.o. jako opouštěný poskytovatel určuje způsob komunikace pro přejímající poskytovatele formou e-mailových objednávek, poslaných na adresu helpdesk@spoje.net.

  SZPI

  Státní zemědělská a potravinářská inspekce vede od 1. 10. 2022 seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy. SPOJE.NET jako poskytovatel služby přístupu k internetu na území České republiky zamezí přístupu ke stránkám uvedeným v seznamu.

  VOP

  S platností od 1. 7. 2022 dochází ke změně Všeobecných obchodních podmínek. Zveřejňujeme informace k využití změny poskytovatele podle § 34a zákona 127/2005 Sb. a dále dokumenty vzor smlouvy, vzor firemní smlouvy a vzor tzv. "Shrnutí smlouvy".

  GDPR

  Prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete zde.

  Praha  1  2  6  7  8 

  Břevnov - Střešovice 

  Strahov - Hradčany - Malá Strana - Staré Město - Ořechovka - Petřiny - Letná - Dejvice - Bubeneč - Bubny - Hanspaulka - Baba - Podbaba - Trója - Kobylisy - Klecánky - Husinec

  Seznam ulic »

  Arachne Labs
  CZFree.Net

  Neutral czFree eXchange