•  
 • Připojení k internetu
 • Webhosting
 • Server housing
 • Virtuální servery
 • Telefon
 • EZS a CCTV
 • IT Služby
 • O nás
 • Kontakt
 •  
 • Podmínky a instalace u tarifů HOME

  Důležité: Tarify HOME Internet jsou určeny pro domácnosti a nenáročné uživatele. Pro osoby podnikající, firemní zákazníky, velkoobchodní odběratele a obecně náročnější zákazníky doporučujeme PROFI Internet, které se vyznačují nízkou agregací.

  Zjištění dostupnosti služeb dané lokalitě

  Signál SPOJE.NET je dostupný v těchto čtvrtích a okolí. Máte-li zájem vyšší tarif nebo velkoobchodní služby, jsme schopni zajistit připojení po celé Praze.

  Nová přípojka

  Zřizování nových přípojek provádí autorizovaní technici externě spolupracující se společností SPOJE.NET dle podmínek, uvedených u jednotlivých tarifů. Služba je zřizována bez zbytečně dlouhých závazků.

  Backbone a Optické tarify

  Zřizování nových přípojek je u těchto tarifů zdarma. Minimální doba užívání služby je zpravidla 3 měsíce.

  Bezdrátové tarify

  Zřizování nových přípojek u těchto tarifů je ve formě instalačního poplatku ve výši 1-5 měsíců v závislosti na zvoleném bezdrátovém tarifu, který je zaplacen v technikovi při předání funkční přípojky. Složený instalační poplatek slouží jako předplatné zvoleného tarifu i firmy SPOJE.NET po stejný počet měsíců, čímž je dodržen příslib instalace zdarma i u těchto tarifů. Složený instalační poplatek je je nevratný (kromě případů reklamace prokazatelně nefunkčních přípojek). Minimální doba užívání služby je zpravidla 9 měsíců.

  Služby zahrnuté v základní instalaci

  • Montáž, upevnění, zaměření a konfigurace zařízení (u bezdrátových instalací)
  • Dotažení síťového kabelu na klientem zvolené místo a jeho zakončení konektorem RJ-45
  • Nastavení pevné IP adresy na počítači klienta
  • Nastavení poštovního klienta pro odesílání pošty přes server SPOJE.NET
  • Konfigurace routeru nebo přístupového bodu domácí bezdrátové Wi-Fi sítě, pokud byl hardware zakoupen od SPOJE.NET
  • Přidělení IPv4 veřejné adresy pokud to umožnuje specifikace vybraného tarifu
  • volitelně Přidělení libovolného počtu IPv4 neveřejných adres (adresy, používané v rámci CZFree.net)
  • volitelně Přidělení IPv6 veřejné adresy - nutno požádat o přidělené pomocí tohoto kontaktního formuláře

  Jakékoliv nadstandardní úkony (např. lištování, průrazy tvrdými materiály, zasekávání kabelů ) jsou fakturovány zvlášť jako vícepráce, viz ceník služeb zde.

  Reaktivace přípojky

  Pokud bydlíte v bytě nebo sídlíte v prostorách, kde je již připojení do sítě SPOJE.NET k dispozici (např. po předchozím nájemníkovi), je možné si reaktivaci takovýchto již existujících přípojek vyžádat zcela zdarma bez dalších podmínek instalace.

  Výběr ceníku

  Výběr ceníku zaleží na technologii, jakou je objekt aktuálně připojen. Tuto informaci se dozvíte, pokud kontaktujete náš helpdesk. Případně je také možné se tuto informaci dozvědět z nástěnky ve vašem domě.

  Pokud ve vašem domě ještě nemáme vybudovánu žádnou infrastrukturu, bude vám standardně nabízen ceník Bezdrát. Dále se můžete dozvědět, za jakých podmínek je možné nastavit ostatní ceníky v nabídce.

  Backbone ceníky

  Pokud jste bytový dům s alespoň 8 jednotkama nebo jsou v domě alespoň 2 zájemci o připojení nabízí společnost SPOJE.NET vybudování vysokokapacitní přípojky na vlastní náklady a s možností vybudování strukturované kabeláže po domě. Podmínkou je možnost umístění rozvadeče do společných prostor domu, napájení ze společné elektřiny a přístup na střechu objektu. V takovém případě jsou dle velikosti bytového domu nabízeny tarify Backbone nebo Backbone+.

  Pokud jste připojeni tarifem Bezdrát a bydlíte v objektu, který splňuje tato kritéria a pomůžete nám zprostředkovat kontakt s vlastníkem objektu nebo jednání se SVJ, bude Vám po instalaci vysokokapacitního pojítka na objekt automaticky tarif upgradován na příslušný Backbone tarif.

  Pokud uvedené podmínky objekt nesplňuje (např. malá rodinná vilka apod.) a chcete využít našich Backbone tarifů, můžete si u nás jednorázově zaplatit instalaci vysokokapacitního pojítka.

  Podmínky poskytnutí Backbone tarifů
  Podmínka Dostupný ceník Cena za instalaci přípojky
  Počet bytových jednotek minimálně 8 nebo minimálně 2 zájemci s tarifem alespoň za 400 Kč Backbone bezplatně
  Počet bytových jednotek minimálně 30 Backbone plus bezplatně
  Počet bytových jednotek méně než 7 nebo 1 zájemce Backbone jednorázová cena za instalaci dle konkrétní nabídky

  Optický ceník

  Optický ceník je aktuálně nabízen pouze v oblasti Břevnova v domech, které již máme na optiku připojeny. V okamžiku připojení nového objektu k naší optické síti jsou automaticky všechny přípojky nastaveny dle optického ceníku.

  Pro informaci o aktuální dostupnosti optické sítě nás prosím kontaktujte.

  Pronájem hardware

  U bezdrátových přípojek je nutné pořídít příslušný hardware pro příjem bezdrátového signálu. Pokud klient nemá vlastní vyhovující hardware, nebo není ochoten si jej zakoupit, společnost SPOJE.NET nabízí pronájem potřebného zařízení. Při podpisu smlouvy na 1 rok je měsíční nájemné za telekomunikační hardware 150 Kč včetně DPH měsíčně. Částka je účtována na faktuře za Internet.

  Pokud je v jednom objektu s plánovanou bezdrátovou přípojkou více zájemců z nichž každý bude odděleně využívat svůj vlastní smluvní tarif tj. v takovém případě je hardware sdílen mezi klienty, společnost SPOJE.NET hardware poskytne bezplatně na své náklady. V takovém případě ovšem musí být zaručena možnost připojení dalších potenciálních zájemců i možnost setrvání kteréhokoliv z klientů v případě, že se jiný klient rozhodne službu vypovědět (vzájemná nezávislost jednotlivých klientů v objektu). Podmínkou takové společné instalace je napájení zařízení elektřinou ze společného domovního rozvodu a umístění switchě v prostorách, přístupného pro všechny obyvatele objektu.

  Poznámka: Pronájem telekomunikačního hardware se nevztahuje na koncová zařízení jako jsou domácí Wifi routery, kabelové routery atp.

  Platby za poskytované služby

  Služby připojení k Internet se platí formou předplatného na základě elektronické vyzvy k úhradě, která je zaslána vždy 1. den začátku fakturačního období a pokud není ve smlouvě sjednáno jinak je standardní splatnost 14 dnů. Výzva k úhradě je zasílána na e-mail, uvedený ve smlouvě jako kontaktní e-mail klienta. Po připsaní platby na náš účet je automaticky vygenerován daňový doklad a zaslán na kontaktní e-mail klienta. Platby je také možno platit v hotovosti v naší kanceláři

  V případě účtování doplňkových služeb, které jsou fakturovány zpětně (např. televize, telefon) jsou na výzvy k úhradě na nové fakturační období přidány částky za tyto služby odebrané v předchozím fakturačním období.

  Fakturační období je standardně 1 měsíc. U měsíčních částek menších než 500 Kč je stanoveno fakturační období 3 měsíců. Na žádost klienta je možno nastavit fakturační období v délce 6 nebo 12 měsíců.

  V případě nedodržení splatnosti je zasílána první upomínka. Pokud nedojde k uhrazení dlužné částky do 7 dnů od zaslání první upomínky, je vystavena druhá upomínka a zobrazuje se dashboard s informací o neuhrazených platbách, který se objevuje každou hodinu. V případě, že ani v tomto případě nedojde do 7 dnů od zaslání druhé upomínky k uhrazení dlužné částky, je účtována smluvní pokuta uvedená na smlouvě a poskytované služby jsou přerušeny až do úplného uhrazení dlužné částky včetně smluvní pokuty.

  Přerušení odebíráných služeb

  Pokud se chystáte na dovolenou nebo na delší dobu do zahraničí, umožníme Vám dočasné přerušení poskytování služeb na dobu, kdy budete mimo domov. Pozastavení služeb je možné nastavit

  • minimálně na dobu 1 měsíce
  • maximálně na dobu 12 měsíců
  • pozastavení a opětovné obnovení služeb je možné pouze na celé měsíce a nelze nahlásit zpětně

  V případě předplacených měsíců se vám předplatné posune o příslušný počet měsíců, po které je služba přerušena. Požadavek na přerušení spolu s datem od kdy má být služba pozastavena a požadavek na opětovné obnovení služby je možné zasílat elektronicky na e-mail nebo telefonicky - viz. kontakty

  Reklamace a hlášení závad

  Reklamace a hlášení závad je nutno hlásit na helpdesk společnosti SPOJE.NET telefonicky nebo e-mailem. Na odstranění problému je u home tarifů stanovena maximální doba 3 pracovních dnů od nahlášení problému na helpdesk, ale zpravidla dojde k odstranění problému dříve.

  SZPI

  Státní zemědělská a potravinářská inspekce vede od 1. 10. 2022 seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy. SPOJE.NET jako poskytovatel služby přístupu k internetu na území České republiky zamezí přístupu ke stránkám uvedeným v seznamu.

  VOP

  S platností od 1. 7. 2022 dochází ke změně Všeobecných obchodních podmínek. Zveřejňujeme informace k využití změny poskytovatele podle § 34a zákona 127/2005 Sb. a dále dokumenty vzor smlouvy, vzor firemní smlouvy a vzor tzv. "Shrnutí smlouvy".

  GDPR

  Prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete zde.

  Praha  1  2  6  7  8 

  Břevnov - Střešovice 

  Strahov - Hradčany - Malá Strana - Staré Město - Ořechovka - Petřiny - Letná - Dejvice - Bubeneč - Bubny - Hanspaulka - Baba - Podbaba - Trója - Kobylisy - Klecánky - Husinec

  Seznam ulic »

  Arachne Labs
  CZFree.Net

  Neutral czFree eXchange