•  
 • Připojení k internetu
 • Webhosting
 • Server housing
 • Virtuální servery
 • Telefon
 • EZS a CCTV
 • IT Služby
 • O nás
 • Kontakt
 •  
 • Technická specifikace ceníku 2021

  S platností od 1.ledna 2021 došlo v našich internetových tarifech ke změnám v souvislosti s opatřením VO-S/1/08.2020-9 ze strany regulátora trhu (Český Telekomunikační úřad). Při této příležitosti došlo i k úpravám a zjednodušení ceníku a současně k aktualizaci Všeobecných obchodních podmínek.

  • rychlosti uploadu a downloadu jsou u všech nabízených tarifů udávány stejné, u bezdrátových přípojek v pásmech 5-10 Ghz ovšem nemohou být dosaženy současně ve stejnou chvíli
  • inzerovaná rychlost připojení, udávaná u tarifů v ceníku a na smlouvách, je měřitelná v místě, kde je služba předávána - tedy obvykle zakončení metalického datového kabelu od antény či portu domovního rozvodu nebo port modulu optické přípojky (není tím myšlena propustnost domácího Wi-Fi routeru!)
  • maximální rychlost odpovídá inzerované rychlosti
  • fyzikální vlastnosti konkrétního koncového bodu, zejména délka, kvalita či útlum metalického či optického vedení, vzdálenost mezi koncovým bodem a přístupovým bodem k síti nebo zastínění rádiového přenosu, mohou ovlivnit maximální rychlost připojení
  • hodnota běžně dostupné rychlosti je dostupná v 95% času během jednoho kalendářního dne
  • v případě poklesu dosažitelné rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je toto považováno za vadu služby a zákazník má právo reklamovat poskytnutou službu
  • v případě velkých odchylek u běžně dostupné rychlosti má zákazník povinnost informovat poskytovatele o poruše a v případě, že ji poskytovatel neodstraní v dohodnutém termínu nebo doba trvání odchylky překročí 5 dnů, má zákazník právo reklamovat poskytnutou službu dle Všeobecných obchodních podmínek
  • pro zjišťování výkonu služby a jejích vad je rozhodné měření propustnosti na transportní vrstvě (TCP)
  • v následujícím shrnutí ceníku jsou uvedeny měsíční poplatky vč. DPH

  Brevnov.Net: Optické přípojky a bezdrátové přípojky v pásmech 17-80 Ghz (k 1.1.2024):

  • Brevnov.Net Basic/400 Kč: rychlost 100 Mbps, běžně 60 Mbps, minimálně 30 Mbps
  • Brevnov.Net Maxi/500 Kč: rychlost 250 Mbps, běžně 150 Mbps, minimálně 75 Mbps
  • Brevnov.Net Extra/700 Kč: rychlost 500 Mbps, běžně 300 Mbps, minimálně 150 Mbps

  Poznámka: U individuálních bezdrátových přípojek v této kategorii, tedy v objektech, kde nejsou zřízeny domovní rozvody pro více uživatelů (bytů) s vlastními smlouvami, může firma SPOJE.NET účtovat smluvní poplatek za pronájem okruhu, takže celková výsledná cena služby může být vyšší. Tarif Extra v některých lokalitách zatím nemusí být z technických důvodů dostupný.

  Bezdrátové přípojky v pásmech 5-10 Ghz (k 1.1.2024):

  • Bezdrát Basic/400 Kč: rychlost 40 Mbps, běžně 24 Mbps, minimálně 12 Mbps
  • Bezdrát Maxi/500 Kč: rychlost 50 Mbps, běžně 30 Mbps, minimálně 15 Mbps
  • Bezdrát Extra/700 Kč: rychlost 70 Mbps, běžně 42 Mbps, minimálně 21 Mbps

  Firemní, mimoceníkové a neaktuální tarify:

  Je-li ve smlouvě sjednáno poskytování jiného tarifu než ve výše uvedené tabulce (většinou jde o firemní, neaktuální nebo obecně tzv. mimoceníkový tarif), nebo pokud označení tarifu ve smlouvě chybí, tak platí, že:

  • inzerovaná rychlost odpovídá maximální rychlosti připojení uvedené ve smlouvě uzavřené před 31.12.2020, s vyjímkou rychlosti 100 Mbps, kdy je použita hodnota 90 Mbps, protože maximální propustnost rozhraní označovaného jako 100 Mbps ethernet/LAN je okolo 90 Mbps (tím pádem nevzniká závazek zajistit klientům s těmito tarify dostupnost 1 Gbps portů - ani na našich, ani na jejich síťových prvcích)
  • maximální rychlost odpovídá inzerované rychlosti
  • běžně dostupná rychlost odpovídá 60% hodnoty inzerované rychlosti
  • minimální rychlost odpovídá 30% hodnoty inzerované rychlosti - tedy obvykle více, než byla původní minimální rychlost, uvedená na smlouvách při jejich podpisu

  Poznámka: Většina neaktuálních tarifů bude automaticky převedena na technicky nejbližší možný minimálně ve výši stávajícho měsíčního paušálu (jde tedy obvykle o zrychlení připojení, nikoliv o zdražení).

  SZPI

  Státní zemědělská a potravinářská inspekce vede od 1. 10. 2022 seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy. SPOJE.NET jako poskytovatel služby přístupu k internetu na území České republiky zamezí přístupu ke stránkám uvedeným v seznamu.

  VOP

  S platností od 1. 7. 2022 dochází ke změně Všeobecných obchodních podmínek. Zveřejňujeme informace k využití změny poskytovatele podle § 34a zákona 127/2005 Sb. a dále dokumenty vzor smlouvy, vzor firemní smlouvy a vzor tzv. "Shrnutí smlouvy".

  GDPR

  Prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete zde.

  Praha  1  2  6  7  8 

  Břevnov - Střešovice 

  Strahov - Hradčany - Malá Strana - Staré Město - Ořechovka - Petřiny - Letná - Dejvice - Bubeneč - Bubny - Hanspaulka - Baba - Podbaba - Trója - Kobylisy - Klecánky - Husinec

  Seznam ulic »

  Arachne Labs
  CZFree.Net

  Neutral czFree eXchange