•  
 • Připojení k internetu
 • Webhosting
 • Server housing
 • Virtuální servery
 • Telefon
 • EZS a CCTV
 • IT Služby
 • O nás
 • Kontakt
 •  
 • Elektronické zabezpečovací systémy

  Nerozšiřujte řady lidí, kteří mají nepříjemnou zkušenost s vloupáním, ale naopak rozšiřte řady těch, kteří již nechali svůj majetek zabezpečit. V dnešní době je již elektronické zabezpečení téměř samozřejmostí. Montujeme elektronické zabezpečovací systémy od malých prostorů jako jsou byty, prodejny atp. až po rozsáhlé komplexy. Zde je možné se stručně seznámit s jednotlivými prvky zabezpečovacího systému:

  Co vám EZS přinese

  • přehled nad movitým a nemovitým majetkem z hlediska bezpečnosti
  • okamžitou informaci o neoprávněném vniknutí do Vašich prostor
  • jednoduché a intuitivní místní i dálkové ovládání
  • přenos zprávy o narušení prostoru na mobilní tel. případně PCO (pult centrální ochrany)
  • individuálně detekce požáru, úniku plynu, vytopení a dalších škodních událostí
  • dálkové ovládání a automatizace spotřebičů (topení, osvětlení, vjezdová vrata atd.)
  • nižší pojistné nebo vyšší plnění ve Váš prospěch při škodní události (u většiny pojišťoven)
  • možnost bezdrátového provedení prvků bez nutnosti tažení kabeláže

  Jak zařízení funguje

  • zaregistruje pokus o neoprávněné vniknutí příp. jinou událost pomocí detektorů různých veličiny
  • akusticky příp. i vizuálně signalizuje událost přímo v objektu
  • předá informaci o události na předem určená místa buď po telefonních linkách, přes GSM/GPRS/3G nebo prostřednictvím sítě LAN/WAN
  • při napojení EZS na PCO iniciuje výjezd zásahové jednotky bezpečnostní agentury, hasičů, policie nebo záchranné služby
  Ústředna EZS
  je jádrem zabezpečovacího systému. Zde jsou shromažďována a vyhodnocována vstupní data z detektorů a ovládacích prvků. Ústřednu EZS lze programově rozdělit na několik samostatně hlídaných a ovládaných sektorů ( např. několik nezávisle hlídaných bytů v jednom domě ). Ústředna je vždy vybavena záložním akumulátorem, ze kterého je celý systém napájen v případě výpadku elektrické energie. Ústředny se liší škálou použitých funkcí a proto ji volíme vždy dle požadavků konkrétního zákazníka.
  Detektory
  se liší typem, použitím a provedením. Montujeme rozsáhlou škálu detektorů jako:
  vnitřní a venkovní pohybové detektory, infrazávory, pohybové detektory imunní vůči domácím zvířatům, požární detektory, magnetické kontakty dveří a oken, detektory tříštění skla, detektory nebezpečných a výbušných plynů, záplavové detektory a další.
  Ovládací klávesnice
  se liší způsobem indikace stavů ústředny. Montujeme:
  Grafické dotykové klávesnice, LED klávesnice ( indikace stavů prostřednictvím rozsvícení LED diod ), Ikonové LCD klávesnice ( indikace stavů prostřednictvím grafických symbolů na LCD displayi ), Textové LCD klávesnice ( indikace stavů prostřednictvím textových zpráv na LCD displayi ), Grafické klávesnice ( indikace stavů prostřednictvím grafického displaye např. zobrazením detektorů v grafickém náčrtu půdorysu objektu ), kombinované klávesnice se čtečkou přístupových karet.
  GSM komunikátor
  je zařízením pro předávání zpráv o stavu objektu prostřednictvím sítě GSM operátora. Oproti klasickému přenosu prostřednictvím pevné telefonní linky ,jímž jsou ústředny standardně vybaveny, má tento systém výhodu v nezávislosti na stavu a funkčnosti telefonní linky ( zprávy jsou předávány bezdrátově ). GSM komunikátor lze použít pro předávání zpráv jak na pult centrální ochrany tak pro zasílání SMS zpráv na předdefinovaná mobilní telefonní čísla. Ústřednu lze v kombinaci s GSM komunikátorem ovládat pomocí příkazů SMS zprávami.
  TCP/IP modul
  zajišťuje komunikaci s ústřednou EZS prostřednictvím sítě Internet, nebo Intranet. Díky modulu TCP/IP je možné ústřednu ovládat, nebo sledovat aktuální stav přes elegantní webové rozhraní modulu ze standardního webového prohlížeče bez potřeby instalace dalšího software do vašeho osobního počítače. Modul dále disponuje možností předávat zprávy o stavu na předdefinované emailové adresy. S použitím software je také možné spravovat seznam uživatelských kódů a jejich parametrů, procházet historii událostí, třídit, archivovat a tisknout události, nebo měnit uživatelská nastavení ústředny z osobního počítače.

  Další funkce

  • ochrana proti výpadku dodávky elektrického energie záložním akumulátorem
  • detekce pokusu o sabotáž jednotlivých komponent nebo vedení
  • ideálním řešením je s kamerovým systémem (CCTV) viz. druhá strana

  Jak objednat ?

  Každý návrh zabezpečovacího systému a cenová kalkulace se provádí vždy na míru podle konkrétních požadavků zákazníka. V případě zájmu o další informace a nebo přímo objednávku nás prosím kontaktujte kterýmkoliv pro vás pohodlným způsobem, popř. osobní návštěvou v kanceláři společnosti, po telefonickém objednání